Vergoeding van coaching

Coaching heeft altijd een investering nodig. De hoogte van deze investering is afhankelijk van de wens en de duur van het traject. Er zijn verschillende mogelijkheden om coachingstrajecten vergoed te krijgen. Coach 020 helpt je hierbij en zet alle mogelijkheden graag op een rij. Hieronder staat uitgelegd wat je kunt doen om de coaching vergoed te krijgen:

1. CAO. Er zijn in Nederland meer dan 900 actieve cao’s, met daarin vastgelegd de arbeidsvoorwaarden voor je sector. Veel werkgevers zien het belang van goede coaching in. Daarom is de kans aanwezig dat in jouw CAO een bedrag is opgenomen voor coaching. Win meer informatie in bij de HR manager van je organisatie of zoek online.

2. Personeelszaken. De afdeling Personeelszaken beschikt vaak over een opleidingsbudget voor de medewerkers van de organistie. Dit budget kan besteed worden aan onder andere coaching. Veel HR managers juichen het inzetten van coaching voor het personeel toe! Om via deze weg stappen te ondernemen raden wij aan contact te zoeken met je HR Manager en te weten te komen waar jouw coachingsbudget uit bestaat.

3. Belastingaftrek voor particulieren. Je kunt als particulier de kosten (incl. BTW) voor loopbaanadvies als studiekosten aftrekken als er sprake is van een leertraject waar men kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt.
Er geldt hierbij wel een drempelbedrag van € 250,-. 2017 is waarschijnlijk het laatste jaar dat deze mogelijkheid wordt aangeboden.

Hieronder voor de goede orde de tekst zoals die opgenomen is in de Kluwer Belastinggids.

“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.”

4. Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, dan is de kans groot dat het coachtraject vergoed wordt. Coaching heeft immers een gunstig effect op het weer arbeidsgeschikt krijgen van mensen. Win meer informatie in bij je verzekeraar.

5. UWV.  Kijk voor een actueel overzicht van de UWV subsidies op de website van het UWV. Via het UWV kun je bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een interne jobcoach.

6. Particulier tarief.  Wij bieden ook de mogelijkheid om coachgesprekken te voeren voor het particuliere tarief van € 150,- per uur inclusief BTW. Dit is mogelijk als er geen zakelijk coachbudget is, of als dit budget op is. In sommige gevallen wil de coachee langer doorgaan en meerdere gesprekken voeren. Ook dan kan de coachee overgaan op het particuliere tarief. Zo hoeft het traject niet afgebroken te worden.