Werkwijze Coach020

Stap 1 De coachee heeft een intake met de coach naar keuze

Stap 2 Investeringsvoorstel waarin kosten, doel en aantal sessies beschreven staan

Stap 3 Start traject met altijd tussenevaluaties en eventuele tussengesprekken/eindgesprekken

Stap 4 Afronden traject

 

Al onze coaches werken altijd volgens de Etische gedragscode van het NOBCO. nobco-logo2016-150x150